Informatie stichting 'vrienden van'

Naam ANBI:                    'Stichting vrienden van de Enk' 
Ook bekend als:              'Stichting vrienden van de Enk'
Opgericht sinds:              12-04-2017
K.v.K:                               68550227
Bankrekeningnr:              NL65RABO0318088851
RSIN/Fiscaal nummer:    857493619
 
Contact

Vestiging:                         Leer- en werkbedrijf RAAM                          Leer- en werkbedrijf de Enk 
Adres:                              Vilstersestraat 5                                            Butzelaarstraat 60        
Postcode/plaats:              8152 AA Lemelerveld                                   8105 AR Luttenberg
 
Secretaris:                       H.M.J. Holtmaat
Postadres:                       Van der Kettenstraat 7
Postcode/plaats:              8105 AK Luttenberg
Tel.                                   0572-301529 of 06-51062968
 
Doelstelling: 

Het financieel of anderszins ondersteunen van het Leer- en werkbedrijf de Enk, welke bedrijf twee locaties omvat, te weten: 
- Een locatie in Luttenberg, handelend onder de naam Leer- en werkbedrijf de Enk; 
- Een locatie in Lemelerveld, handelend onder de naam Leer- en werkbedrijf RAAM,
welke locaties dagbesteding/werk aanbieden aan mensen die (vooralsnog) geen werkzaamheden kunnen verrichten op de reguliere arbeidsmarkt, zoals mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke en/of psychische beperking, 
niet - aangeboren hersenletsel en/of een re-integratieverplichting, dit in de ruimste zin van het woord. 

Het beleidsplan: 

01. De stichting stelt zich ten doel het financieel of anderszins ondersteunen van het Leer- en Werkbedrijf, welke bedrijf twee locaties omvat, te weten: 
- Een locatie in Luttenberg, handelend onder de naam Leer-en werkbedrijf de Enk;
- Een locatie in Lemelerveld, handelend onder de naam Leer-en werkbedrijf RAAM,  
Welke locatie dagbesteding/werk aanbieden aan mensen die (vooralsnog) geen werkzaamheden kunnen verrichten op de reguliere arbeidsmarkt, zoals mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke en/of psychische beperking, niet - aangeboren hersenletsel en/of een re integratieverplichting, dit in de ruimste zin van het woord. 
02. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle daartoe geŽigende wettige middelen.
03. De geldmiddelen van de Stichting kunnen bestaan uit:
- subsidies.  
- schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen.
- revenuen van vermogen.
- overige bijdragen en inkomsten
 
Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                       Dhr. H. Brouwer te Lemelerveld
Penningmeester:            Dhr. H.M.J. Holtmaat te Luttenberg
Secretaris                       Dhr. H.M.J. Holtmaat te Luttenberg
Bestuurslid:                    Mevr. H.W.K. Kogelman te Lemelerveld
Bestuurslid:                    Mevr. G.W. Aanstoot te Holten 
Bestuurslid:                    Dhr. J.C.M. Boksebeld te Haarle
 
Beloningsbeleid:

Bestuursleden genieten géén beloning- in welke vorm ook - van de Stichting voor hun bestuurswerkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
Bij de stichting zijn geen werknemers in dienst.

Uitgeoefende activiteiten: 
 
Deze worden na afloop van elk jaar in het daarop volgend jaar gepubliceerd. Voor het eerst in het jaar 2018, 
zijnde het eerste jaar na de oprichting van de stichting. 
 
FinanciŽle verantwoording:

Deze worden na afloop van elk jaar in het daarop volgend jaar gepubliceerd. Voor het eerst in het jaar 2018, 
zijnde het eerste jaar na de oprichting van de stichting



 
Foto's:  Afbeelding invoegen